Sunday, March 11, 2012

AIS อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายวิเชียร  เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา แม้ปัจจุบันจะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็เชื่อว่าจะทำให้มีประชาชน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นลูกค้าและคู่ค้าของเอไอเอสได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวบ้าง ไม่มากก็น้อย เอไอเอสซึ่งอยู่เคียงข้างลูกค้ามาตลอด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ดังนั้นจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในลักษณะของการมอบค่าโทรเพิ่มในช่วงที่ต้องติดต่อประสานงานมากกว่าปกติ รวมไปถึงการสนับสนุน ช่วยเหลือคู่ค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย นายวิเชียร  เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบค่าโทรฟรี 200 นาที นาน 2 เดือน ให้แก่ลูกค้า ทั้งบุคคลทั่วไป หรือที่จดทะเบียนในนามบริษัท ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและได้ไปแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐคือ ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธินี้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกลับมาที่เอไอเอส (จะดำเนินการหลังจากที่ได้รับรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบซึ่งขึ้นทะเบียนจากภาครัฐแล้ว) ร่วมจัดรายการส่งเสริมการขายเป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนยอดขายให้แก่คู่ค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของร้านเทเลวิซ และตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับผลกระทบ “มาตรการดังกล่าว แม้อาจจะไม่สามารถเยียวยาความเดือดร้อนที่ได้รับทั้งหมด แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้ลูกค้า, [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม