Saturday, March 17, 2012

banana IT ชูโครงการ ห้องคอมของหนู ซี เอส อาร์ สร้างสรรสังคมอย่างยั่งยืน

บานาน่า ไอที ร้านค้าปลีกสินค้าไอที 120 สาขาทั่วประเทศเปิดอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ “ห้องคอมของหนู” โครงการ ซีเอสอาร์ (CSR) สร้างสรรสังคมอย่างแท้จริง จากห้องคอมฯ เก่าๆ เปลี่ยนเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ให้โอกาสสร้างฝันของเด็กชนบทห่างไกลได้เป็นจริง

โครงการแรกเปิดให้ความรู้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โครงการที่ 2 เล็งพื้นที่ภาคใต้ ให้เด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลได้โอกาสที่ดี เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อร่วมโครงการ “ห้องคอมของหนู 2” ตั้งแต่วันนี้-31มกราคม 2554

สุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า คอมเซเว่นฯ ได้ประกอบธุรกิจมากว่า 15 ปี มีร้านค้าในเครือรวมกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ โดยมีร้านดังต่อไปนี้ไอ สตูดิโอ บาย คอมเซเว่น (iStudio by comseven), ไอ บีท บาย คอมเซเว่น (iBeat by comseven), บานาน่า ไอที (banana IT) และบานาน่า สตัฟ (banana Stuff) ซึ่งในแต่ละร้านค้าได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด

โดยเฉพาะร้านบานาน่า ไอที ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี ซึ่งกิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสร้างโอกาส ให้กับคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรักษาพยาบาล การศึกษาของเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของผู้สูงอายุ ในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ได้ทำมาประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของลูกค้าของบานาน่า ไอที

ซึ่งบานาน่า ไอที เป็นร้านค้าปลีกสินค้า และอุปกรณ์ไอที ครบวงจร มีสินค้าให้เลือกกว่า 10,000 รายการ ขนาดร้านเหมาะสม ราคายุติธรรม การบริการก่อน และหลังการขายได้มารตฐาน ประกอบกับมีสาขามากถึง 120 สาขาทั่วประเทศ ทำให้บานาน่า ไอที ได้รับความนิยมจากลูกค้า

ล่าสุดบานาน่า ไอทีได้จัดทำโครงการ “ห้องคอมของหนู” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ความรู้กับเด็กชนบท ที่ขาดโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนชนบทห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีบุคลากรพร้อมในการสอน และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทางคณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนเพียง 3 เครื่องเท่านั้น ประกอบกับตั้งอยู่บนภูเขา ห่างไกลความเจริญ เด็กนักเรียนมีฐานะทางครอบครัวยากจน ดังนั้นบริษัทฯจึงเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่สะแลป เป็นโรงเรียนแรกของโครงการฯ โดยใช้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียนพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ทั้งหมดมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าของบานาน่า ไอที มีส่วนร่วมช่วยบริจาคสมทบทุนโดยผ่านการบริจาคจากหน้าร้านบานาน่า ไอที 120 สาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้โครงการ “ห้องคอมของหนู” ของโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้ก่อสร้างอาคารเรียน และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมที่จะให้ความรู้แก่เด็กๆ แล้ว บานาน่า ไอที จึงได้จัดให้มีงานพิธีเปิดอาคารเรียน “ห้องคอมของหนู” ขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยมีคุณนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคุณกฤชวัฒน์ วรวานิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมกันนี้บานาน่า ไอที ได้นำสิ่งของมามอบให้กับเด็กๆ ทุกคน อาทิ เสื้อกันหนาว รองเท้า ถุงเท้า ของเล่นเด็ก และหนังสือ นอกจากโครงการ “ห้องคอมของหนู” บานาน่า ไอที ยังช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายพรชัย ที่เป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจน ที่พักอาศัยทรุดโทรมอย่างมาก หลังคารั่ว ฝาบ้านผุ ต้องดูแลน้องๆ อีก 2 คน โดยมอบเงินเพื่อซ่อมแซมทีพักอาศัย ซึ่งได้ซ่อมแซมเสร็จแล้ว ทำให้การเป็นอยู่ของน้องดีขึ้น

บานาน่า ไอที มุ่งมั่นสร้างสรรสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมดูแลทุกโอกาศที่ขาดหาย เราจะไม่หยุดเพียงแค่โครงการ “ห้องคอมของหนู” เท่านั้น แต่เรายังจะจัดทำโครงการเพื่อสังคมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณลูกค้า บานาน่า ไอที ทุกท่านที่ได้เป็นอีกแรงผลักดันในการสร้างสรรสังคมกับเรา

สำหรับโครงการ “ห้องคอมของหนู 2” ทางคณะกรรมการคัดเลือกได้เล็งไปยังพื้นที่ภาคใต้ สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถส่งเรื่องขอโครงการมาที่คุณปิยธาริน แดงค้ำคุณ โทร.02-714-5819 หรือส่งรายละเอียดมาที่ Piyatharin@comseven.com

ภายในเอกสารจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง จำนวนนักเรียนระบุชั้นปี ผู้บริหาร จำนวนครู ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และภาพถ่ายบริเวณโรงเรียน ภาพถ่ายห้องเรียนคอมฯ (ถ้ามี) โครงการ “ห้องคอมของหนู 2” เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-วันที่ 31 มกราคม 2555 ติดตามข่าวสารได้ที่ www.bananait.com, www.comseven.com, facebook banana it และหน้าร้านบานาน่า ไอที ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.02-714-5880 บานาน่า ไอที อยากให้เด็กไทยมีโอกาสเรียนรู้โลกกว้างอย่างไม่สิ้นสุด
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม