Wednesday, March 21, 2012

CAT จับมือคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมนำระบบ e-Entertainment เปิดตัว Green CTV

CAT นำระบบทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของ CAT e-Entertainment ร่วมสนับสนุนการเปิดตัว Green CTv คลื่นสีเขียวเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมานายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT และนายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ นายกสมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียงร่วมลงนาม “โครงการความร่วมมือพัฒนาคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อเปิดตัว Green CTv สื่อสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมช่องทางใหม่ที่จะถ่ายทอดสัญญาณสู่ผู้รับชมทั่วโลกผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ CAT e-Entertainment โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐพงศ์ �ศีตะวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

บริการ CAT e-Entertainment คือบริการ IPTv ครบวงจรสมบูรณ์แบบโดยเป็นแหล่งรวมดิจิตอลคอนเทนต์หลากหลายจากผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่พร้อมทั้งให้บริการจัดตั้งสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเช่าใช้ Encoder และ Video Server พร้อมแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการกลางที่มีระบบบันทึกข้อมูลการรับชมรายการต่างๆ จาก Set-Top-Box ของผู้ชมแต่ละรายสำหรับใช้ในการวางผังรายการได้เหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างจากระบบโทรทัศน์ทั่วไปโดยในการถ่ายทอด 1 ช่องสัญญาณ เมื่อเข้าช่วงโฆษณาจะสามารถแทรกโฆษณาหลายตัวพร้อมกันเพื่อเลือกส่งไปยังผู้ชมแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์
สมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวฯในฐานะผู้ดำเนินการ Green CTv ได้เลือกใช้บริการระบบCAT e-Entertainment ซึ่งมีความพร้อมด้านศักยภาพเครือข่าย และระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบ Multicast ที่สามารถใช้ Bandwidth ให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนสูงสุดตามเป้าหมายโดย Green CTv จะทำการถ่ายทอดรายการต่างๆ ผ่านช่องสัญญาณของระบบ CAT e-Entertainment รวม 11 ช่องประกอบด้วยระบบความคมชัดมาตรฐาน SD (basic Definition) จำนวน 9 ช่อง ระบบความคมชัดสูง HD (High Definition) จำนวน 2�ช่อง ด้วยเนื้อหาที่มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ช่องคนไทยหัวใจสีเขียว ช่อง wellness Stationและช่อง Education Tv รวมถึงรายการเพื่อความบันเทิงในบ้านเป็นต้น โดยจะเริ่มให้บริการประมาณเดือนเมษายนปี 2555 และผู้ชมสามารถรับชมได้จากทั่วโลกผ่านอุปกรณ์สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน ไอแพด และคอมพิวเตอร์พีซีทั่วไป

Green CTv คือเครือข่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์คลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพัฒนามาจากเครือข่ายวิทยุอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยผู้ดำเนินการคือสมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวฯได้ตั้งเป้าหมายให้ Green CTv เป็นช่องทางในการสื่อสารแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจและภาคประชาชนจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โดย Green CTv ตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายในการรับชมประมาณ 5 ล้านคนต่อเดือน ครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในทุกหมู่บ้านฯลฯ รวมถึงประชาชนที่สนใจเรื่องการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การพัฒนาคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม Green CTv นับเป็นการต่อยอดการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมจากระดับวิทยุชุมชนมาเป็นรูปแบบของโทรทัศน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) CAT และสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ �

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม