Friday, March 16, 2012

นับถอยหลังเอไอเอสเปิดจองเครื่อง iPhone 4S วันที่ 13 ธันวาคมนี้


เริ่มนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าของ iPhone 4S�จาก AIS โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนแสดงความสนใจไว้เท่านั้นที่สามารถเข้าจองผ่านระบบออนไลน์ได้ เริ่มเวลา 9.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จองสามารถเลือกวันและรอบเวลาในการรับเครื่อง ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดังวันและเวลาต่อไปนี้

วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 00.00 - 02.30 น.สำหรับผู้ที่รับในรอบนี้สามารถเข้ามาร่วมงานปาร์ตี้ได้ตั่งแต่เวลา 20.00 ของวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 - 13.00 น.
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 18.30 - 21.00 น.
วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 - 13.00 น.
วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 18.30 - 21.00 น.
วันที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 - 13.00 น.
วันที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 18.30 - 21.00 น.

หมายเหตุ

ลูกค้า 1 ท่าน (ระบุบัตรประชาชน 1 หมายเลขและเบอร์มือถือ 1 เบอร์) มีสิทธิ์จอง 1 เครื่อง
ต้องมารับเครื่องและชำระเงินด้วยตัวเองในวันและเวลาที่ได้เลือกไว้พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
ท่านสามารถซื้อเครื่อง iPhone 4S พร้อมแพ็คเกจแบบรายเดือนเท่านั้น
บริษัทฯ�ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า See More..

บทความที่ได้รับความนิยม