Thursday, March 8, 2012

Nokia เผยไต๋ ปี 2011 จะใส่ NFC ให้สมาร์ทโฟนทุกรุ่น

Anssi Vanjoki รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของโนเกีย เปิดเผยว่า สมาร์ทโฟนของโนเกียทุกรุ่นที่จะเปิดตัวในปีหน้า (พ.ศ. 2554) จะติดตั้งเทคโนโลยี Near Field Communication มาให้ในตัว Anssi Vanjoki รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของโนเกีย Near Field Communication หรือเรียกสั้นๆ ว่า NFC คือ เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สาย ระยะใกล้ ในวงรัศมี 10 เซนติเมตร ระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องรับ โดยจะถูกนำไปใช้เพื่อชำระสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก เช่น ตั๋วรถโดยสาร, ค่าอาหาร, ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย ชำระค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ขอเพียงจุดบริการมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับหรือเครื่องอ่าน นอกจากจะนำไปชำระค่าบริการต่างๆ แล้ว เทคโนโลยี NFC ยังสามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย และมีปลอดภัยกว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth เนื่องจากรัศมีของสัญญาณสั้นกว่า ที่มา : Near Field Communications World  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม