Friday, March 16, 2012

Qualcomm เผยรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ในไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ควอลคอมม์ เผยประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเติบโตสูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งนี้ มร.ราช ทัลรูริ รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท ควอลคอมม์ ซีดีเอ็มเอ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า “ควอลคอมม์พบว่า วิธีการเข้าถึงข้อมูล และความบันเทิงของผู้บริโภคชาวไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยขณะนี้ การสื่อสารไร้สายในไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มร. จอห์น สเตฟาแนค ประธาน บริษัท ควอลคอมม์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก กล่าวว่า เราคาดการณ์ว่าการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี 3G ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 400 ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า และคาดว่าในปี 2557 การสัญจรของข้อมูล (Data Traffic) ในแต่ละเดือนทั่วโลกจะสูงกว่าปริมาณการสัญจรของข้อมูลทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา (ที่มา:ABI Research, สิงหาคม 2552, http://www.abiresearch.com/press/1466-In+2014+Monthly+Mobile+Data+Traffic+Will+Exceed+2008+Total)

“เทคโนโลยี 3G มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเกือบทุกประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังไม่มีความคืบหน้าทางด้านการออกใบอนุญาตของระบบ 3G อย่างไรก็ตาม เรามั่นใจว่า รัฐบาลไทยจะเร่งดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยี 3G ให้นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยในเร็วๆ นี้ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวตามทันความก้าวหน้าในการสื่อสารของประชาคมโลกได้อย่างแท้จริง”
การให้บริการ 3G จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภค และภาคธุรกิจในประเทศไทย ทำให้สามารถเข้าถึงระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่แห่งยุคอนาคต และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ระบบโครงข่าย 3G คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยโดยรวม เรามั่นใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย และรัฐบาลจะร่วมกันผลักดันการใช้เทคโนโลยี 3G ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยรวมทั้งทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุปกรณ์ และแอพลิเคชั่นต่างๆ และการเสริมสร้างเครือข่ายผู้จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารให้แข็งแกร่ง และตรงตามมาตรฐานที่วางไว้ เทคโนโลยี 3G จึงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ
มร. ทัลรูริ กล่าวเสริมว่า “การทำอินเทเกรชั่นเพื่อผนวกรวมเทคโนโลยีและฟังค์ชั่นการทำงานต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือเข้าไว้ด้วยกันมีความสำคัญอย่างมาก เพราะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเพิ่มสมรรถนะการทำงานใหม่ๆ บนโทรศัพท์มือถือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังเช่นการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็ก แต่ให้พลังงานพอเพียงสำหรับการใช้งานได้ยาวนาน และต่อเนื่องตลอดวันโดยไม่ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มในระหว่างวัน ดังนั้น ควอลคอมม์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ และด้วยความรู้ความชำนาญอันโดดเด่นทางด้านการทำอินเทเกรชั่นดังกล่าว ทำให้ควอลคอมม์พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่โทรศัพท์มือถือให้มีสมรรถนะการทำงานสูงขึ้นแต่มีราคาที่ประหยัดมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยรวม”

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม