Tuesday, June 19, 2012

Bandai Smartpet แปลง iPhone ให้กลายเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง

Bandai ผู้ผลิตของเล่นในประเทศญี่ปุ่น แนะนำ Smartpet หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง ที่มีรูปร่างคล้ายสุนัข แต่ไม่มีส่วนของใบหน้า เพราะเว้นที่ว่างไว้เพื่อประกอบ iPhone เข้าไปนั่นเอง และให้ Smartpet แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านจอแสดงผลของ iPhone โดยอาศัยการเชื่อมต่อ Bluetooth ทั้งนี้ Smartpet ออกแบบมาให้รองรับกับ iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3GS และ iPod touch รุ่นใหม่ Smartpet มีความสามารถในการแสดงความรู้สึกผ่านทางสีหน้ากว่า 100 อารมณ์ มีการโต้ตอบกับเจ้าของด้วยการเคลื่อนไหว ตอบสนองกับคำสั่งเสียง และ ท่าทางของเจ้าของ นอกจากนี้ยังสามารถฝึกสอนให้ Smartpet รับรู้คำสั่งเพิ่มเติมได้คล้ายสัตว์เลี้ยงของจริง โดยทาง Bandai ผู้ผลิต Smartpet มีแผนวางจำหน่้ายในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 เมษายน ราคาประมาณ 2,420 บาท ที่มา : Akihabara News  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม