Friday, July 20, 2012

เครื่องแบบทหารเสริมพลังการชาร์จไฟ

นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ทางกองทัพทหารอังกฤษเตรียมนำเครื่องแบบที่ทอด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบพิเศษ ใช้เส้นใยตัวนำไฟฟ้าสร้างตัวเก็บประจุมาใช้กับเครื่องแบบทหาร เพื่อลดการพกพา และสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ไปใช้กับเครื่องมือต่างๆ ในภาคสนาม

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม