Friday, July 20, 2012

เปิดตัว Swiftkey 3 Beta สิ้นสุดการใช้ space bar เดิมๆ ด้วย Smart Space

บริษัท Touchtype เปิดตัวแอพพลิเคชั่น�Swiftkey 3 Beta เมื่อ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ผู้ใช้งาน VIP เข้าไปลองทดสอบ ซึ่งแอพพลิเคชั่น Swiftkey 3 Beta�คีย์บอร์ดบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่มาพร้อมความสามารถมากมาย เช่น การยกเลิก space bar แบบเก่า และนำ Smart Space มาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องการเว้นช่องว่าง หรือการเติมประโยคให้สมบูรณ์แบบ และการใช้งานเครื่องหมายในประโยค ทั้งนี้ปุ่ม�Smart Space�ถูกวางในตำแหน่งคล้ายกับ space bar แบบเก่าแต่มีขนาดที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ใน Swiftkey 3 Beta ยังได้ปรับปรุงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอัจฉริยะให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม