Wednesday, November 28, 2012

ลูกค้าเอไอเอส ใช้มือถือในแบบคุณรับช่วงสงกรานต์ได้มั่นใจสุดๆ

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวถึง การดูแลเครือข่ายและบริการในช่วงวันหยุดนี้ว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่คนไทยจะได้ท่องเที่ยว กลับไปเยี่ยมเยียนครอบครัว และร่วมอวยพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสปีใหม่ของไทย ดังนั้นนอกเหนือจากมอบสิทธิพิเศษที่จัดให้อย่างต่อเนื่องแล้ว การเป็นช่องทางสื่อสารให้ร่วมแบ่งปันความสุข อวยพรปีใหม่ได้ ทั้งผ่านการสนทนาทางมือถือ หรือ การส่งภาพ หรือ ข้อความที่บ่งบอกความสุขในแบบคุณ จึงเป็นหน้าที่ซึ่งชาวเอไอเอสทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม