Tuesday, December 11, 2012

ร่วมฟังเสวนาพิเศษ “เตรียมพร้อมครอบครัวไทย ระวังภัยจากโลกไซเบอร์”

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ และปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (WPORT) จะจัดงานเสวนาพิเศษ เตรียมพร้อมครอบครัวไทย ระวังภัยจากโลกไซเบอร์ พร้อมเปิดเผยผลงงานวิจัยล่าสุดเรื่อง การจัดการพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม