Tuesday, December 11, 2012

เมื่อ Google Wallet ถูกปล้น!?

การคุกคามรุกผู้ใช้รายบุคคล : ในช่วงต้นปีนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที มักจับตามอง Google ด้วยเหตุผลสองประการ คือ Google Analytics Code และ Google Wallet แคสเปอร์สกี้ แลปได้ตรวจพบการแพร่เชื้อของโค้ดไม่พึง ประสงค์ที่แอบแฝงมาเป็น Google Analytics Code ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์จะติดเชื้อ และจะส่งต่อ (redirect) ไปอีกหลายทอดก่อนที่จะจบที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของ BlackHole Exploit Kit และหาก exploit สำเร็จ ก็จะแพร่เชื้อมัลแวร์สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทันที

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม