Monday, February 20, 2012

ศูนย์บริการจีเนท 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการแล้วที่ภาคเหนือ

ศูนย์บริการ “really first Class Service 24 ชั่วโมง” สาขาพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้ว อำนวยความสะดวกในเรื่องการให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าจีเนทโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือตอนบน หรือภาคเหนือตอนล่าง ก็สามารถเข้าใช้บริการศูนย์บริการ 24 ชั่วโมงของจีเนทได้ทั้ง 2 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งอยู่ที่ อาคาร 558/8 ถนนเจริญเมือง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 053–246646–8) หรือที่จังหวัดพิษณุโลก (ตั้งอยู่ที่ 729/18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-304360) เต็มใจให้บริการ ภายใต้สโลแกน “มั่นใจ สบายใจ ประทับใจ” และเร็วๆนี้ ศูนย์บริการ “really first Class Service 24 ชั่วโมง” ในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เตรียมพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายนนี้ ที่มา [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม