Wednesday, February 22, 2012

Google เปิดบริการโทรศัพท์ผ่าน Gmail

Google เว็บไซต์ให้บริการค้นหาข้อมูลอินเตอร์เน็ต เปิดบริการใหม่ล่าสุด Call phone ให้ผู้ใช้งาน Gmail สามารถโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์บ้านหรือมือถือได้ทันทีในรูปแบบ VoIP เพียงติดตั้งปลั๊กอินลงในบัญชีอีเมลของคุณ โดยบริการนี้ยังจำกัดอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่ง Google ใจดีให้ลูกค้าโทรหากันภายในประเทศและแคนาดา ฟรี! จนถึงสิ้นปี 2010 หลังจากติดตั้งส่วนเสริมพิเศษ Call phone ผู้ใช้บริการ Gmail จะพบกับแถบเมนูทางด้านซ้ายมือ โดยจะเพิ่มฟังก์ชั่น Call phone ขึ้นมา สามารถโทรออกไปยังโทรศัพท์บ้านหรือมือถือได้อย่างสะดวก โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการโทรปกติ ที่มา : gmailblog.blogspot.com  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม