Saturday, April 21, 2012

AIS มอบบริการ SMEs News Alert

เอไอเอส ผู้นำด้านการให้บริการเครือข่ายการสื่อสารคุณภาพสูง ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย เตรียมพร้อมรับมือกระแสเวทีเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนนำเสนอโปรโมชั่นบริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ Short Message เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือ SMEs News Alert ฟรี! 15 วัน

SMEs News Alert เป็นอีกหนึ่งบริการด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูลอย่างละเอียด อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สด ใหม่ ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม