Sunday, April 22, 2012

Samsung Galaxy S WiFi 3.6 วางจำหน่ายในไทยแล้ว

Samsung Galaxy S WiFi 3.6 เครื่องเล่นมัลติมีเดียแบบพกพา เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว โดยมากับระบบปฏิบัติการ Android 2.3 ทำให้มีความสามารถใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟน พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้องถ่ายรูป 2 ล้านพิกเซล ควบคุมการใช้งานผ่านจอแสดงผล HVGA กว้าง 3.6 นิ้ว ตอบสนองความบันเทิงด้วยเครื่องเล่นเพลงและวีดีโอ รายละเอียด Samsung Galaxy S WiFi 3.6 การเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, USB 2.0 จอแสดงผล ความละเอียด 320 x 480 พิกเซล กว้าง 3.6 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Android 2.3 Gingerbread หน่วยประมวลผล 1 GHz หน่วยความจำ 8 GB  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม