Friday, May 18, 2012

Galileo สุดยอดขาตั้งกล้องสำหรับ iPhone หรือ iPod touch

Motrr แนะนำ Galileo แท่นวางสำหรับ iPhone 4, iPhone 4S และ iPod Touch 4th Generation เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นกล้องโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานวีดีโอคอลล์, ประชุมทางไกล, บันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือ จับตาดูลูกน้อยจากระยะไกล Galileo สามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา โดยมีความเร็วในการหมุนสูงสุด 200 องศาต่อวินาที Galileo มีความพิเศษตรงที่สามารถควบคุมการใช้งานจากระยะไกลได้ ผ่านอุปกรณ์ iOS อย่าง iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2, iPad 3, iPod Touch 4th Generation และ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ วิธีการควบคุม Galileo ให้หมุนไปยังทิศทางที่ต้องการ ก็ทำได้ง่ายๆ ถ้าใช้อุปกรณ์ iOS ก็สามารถลากนิ้วบนจอแสดงผลเพื่อให้ Galileo เลื่อนไปในมุมที่ต้องการ แต่ถ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ก็ใช้เม้าส์ลากแทน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม