Thursday, May 24, 2012

กสทช. ถีบไฟเขียว อนุมัตินำเข้า new ipad รับสงกรานต์

new ipad เหล่าโอเปอร์เตอร์รายสำคัญ ของเมืองไทย เพิ่งได้รับการอนุมัตินำเข้า new ipad ไปเมื่อ19 มี.ค.ที่ผ่านมา  และตามกระบวนการจัดซื้อจะสามารถจำหน่ายได้ทันในช่วงสงกรานต์!!  กสทช.ได้อนุมัติการนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับนิวไอแพดแล้วเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ตามกระบวนการการนำเข้าอปุกรณ์ที่จะต้องขออนุญาตจาก กสทช. ซึ่งหลังจากนี้จะรีบส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกราย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าว สำหรับการขออนุมัตินำเข้า new ipad นั้น เป็นไปตามกระบวนการของกสทช. ซึ่ง iPad1 และ iPad2 ก่อนหน้านี้ ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากกสทช. เช่นกัน เนื่องจากถือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องผ่านการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงไร้สาย หรือ ไวไฟ รวมถึงนิว ไอแพด ที่รองรับเทคโนโลยี 4 G ซึ่งโดยปกติกระบวนการอนุมัติจะอยู่ประมาณ 20-30 วัน ขณะเดียวกัน การอนุมัติดังกล่าวก็กระทบกับ ผู้ค้าในตลาดเกรย์ มาร์เก็ต ทั้ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม