Friday, May 18, 2012

PICS 2 SD เครื่องสแกนรูปถ่ายและแผ่นฟิล์มในหนึ่งเดียว

จากข่าวก่อนหน้านี้ที่ได้นำเสนอ เครื่องสแกนแผ่นฟิล์มแบบพกพา ไปแล้ว หลายคนน่าอาจสนใจและหาซื้อมาเก็บรูปจากภาพบนแผ่นฟิล์มที่บ้าน อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่าฟิล์มของคุณนั้นหายไป เหลือแต่รูปถ่ายที่อัดออกมาแต่ไม่รู้ไฟล์รูปภาพหายไปไหน ขอแนะนำ PICS 2 SD�Photo and Negative Scanners เครื่องสแกนแผ่นฟิล์มและรูปถ่ายอีกหนึ่งชิ้นจากบริษัท iON ผู้ผลิตอุปกรณ์ gadget ชื่อดัง

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม