Tuesday, May 1, 2012

ปัญหาแบตฯ หมดเร็วเมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน 4G

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 4G LTE อาจจะอยู่ในมือของผู้ใช้งานในต่างประเทศกันบ้างแล้ว ซึ่งสำหรับบ้านเราคงต้องรอกันต่อไป ผู้ใช้งาน 4G ในต่างประเทศต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า 4G ถึงแม้จะเร็วขึ้น แต่มันก็ทำให้สมาร์ทโฟน "แบตฯ หมดเร็วมากด้วย"

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม