Tuesday, May 1, 2012

Happy จับกลยุทธ์จิ๋วแต่แจ๋ว ตรงใจลูกค้า

แฮปปี้ เปิดกลยุทธ์จิ๋วแต่แจ๋วประเดิมสร้างแพ็กเกจ แฮปปี้ ซูเปอร์จิ๋ว เริ่มต้นเพียง 5 บาท ตอบตรงใจลูกค้าหลัก ทั้งคุ้มค่าและสนุก สร้างมูลค่าตลาดแฮปปี้ในยุคที่มือถือขยายตัวเต็มที่ ย้ายการแข่งขันมาสู่การเสนอโปรโมชั่นเล็กแต่หลากหลายและตรงกับการใช้งาน

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม