Wednesday, March 28, 2012

5 ความจริงของ Task Killer บน Android

Task Killer ปัญหาหนึ่งของผู้ใช้สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะกับระบบปฎิบัติการณ์แอนดรอยด์ ก็คือแบตหมดไว ซึ่งมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นต้องเกิดจากการเปิดใช้งานแอพฯ หลายๆ ตัว แล้วบังเกิดมโนภาพไปว่า สิ่งนี้น่าเป็นตัวการสำคัญให้ เครื่องอืด กินไฟ คล้ายๆ กับ เปิดโปรแกรมหลายๆ ตัวในวินโดวส์ พร้อมกัน  ทำให้บรรดาแอพพลิเคชั่น ช่วยปิด operating app in Background หรือ Task Killer เกิดปะทุขึ้นมาราวดอกเห็ด ซึ่งความเป็นจริงแล้ว  มันเป็นแบบนี้จ๊ะ . 1.  Android เป็น OS  multitasking ที่มีพื้นฐานมาจาก Linux สังเกต เวลาเข้า setting > app management > operating app จะแบ่งแถบข้างล่างเป็น 2 ส่วน ได้แก่  operating  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม