Friday, March 30, 2012

IBM สนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก ส.ธ.แก่นายอรรถพล ประพิณวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ไอบีเอ็ม อินไซด์เซลส์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดในพิธีเปิด ศูนย์รวมซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 150 ปี ไทย-เยอรมนี ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่ไอบีเอ็มได้ให้การสนับสนุนหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 150 เครื่อง แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)�

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำไปใช้กับเครื่อง High Performance Computing (HPC) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลอง Simulation & style เพื่อใช้ในการทดสอบในสภาวะเสมือนจริง�

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม