Friday, March 30, 2012

แน่ใจหรือ? ว่านี่คือ Windows Phone จาก Sony ของจริง!

ว่ากันว่านี่คือ Windows Phone จาก Sony ที่เป็นของปลอม โดยการกล่าวเช่นนี้ก็เมื่อมีคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจอแสดงผลที่ไม่คุ้นคย หน้าตาของไอคอนที่ดูเปลี่ยนไป และระยะห่างที่ไม่คุ้นตา�

โดยสาเหตุของการปลอมในครั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์อะไรก็ไม่มีใครทราบ มีแต่เพียงว่ามันเป็นไปได้ยากที่เชื่ออย่างสนิทใจ

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม