Wednesday, March 21, 2012

” ถึงมนุษย์ ตอนนี้เราทำเบอเกอร์ได้แล้วนะ ” Kanzi ลิงชิมแปนซี กล่าว!!

Human Evolution – ในขณะที่มนุษย์บางจำพวก ยังไม่สามารถคอนโทรลไข่ดาวในกะทะให้สุก แบบไม่เกรียมจนเกินไปได้  T^T ความคืบหน้าของชิมแปนซี สายพันธ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีบรรพบุรุษร่วมกับมนุษย์ ก็เริ่มที่จะทำกับข้าวเป็นแล้ว!! � Kanzi คือพระเอกของเรื่องที่กำลังพูดถึง มันเป็น 1 ใน 8  ชิมแปนซีแคระ ในความดูแลของ Dr. Sue Savage – Rumbaugh นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาพฤติกรรมและการสื่อสารของลิง แห่ง เกรทเอพทรัสต์ ( quite good Ape Trust ) ในดิมอยน์ ไอโอวา อเมริกาฯ  เธอเชื่อว่า Kanzi กับความรู้เรื่องไฟของมัน คือ การพัฒนาการอย่างลึกซึ้งของสติปัญญาในมนุษย์ � Kanzi ชอบที่จะเก็บเศษไม้ มาก่อไฟ ทำอาหาร � “ Kanzi ชอบไฟ และความร้อน มันกระหายที่จะควานหากิ่งไม้ตามพื้น เพื่อนำมาก่อไฟ สำหรับการทำอาหาร เมื่อตอนที่ยังเล็กนัก Kanzi ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Quest [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม