Friday, March 23, 2012

เอไอเอส เผยมือถือยังเป็นช่องทางฮิตส่งความสุขรับปี55

นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริการเสริมบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยถึงพฤติกรรมการส่งความสุขและอวยพรปีใหม่ของคนไทยว่า พฤติกรรมการส่งความสุขของลูกค้าเอไอเอสตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - วันที่ 1 มกราคม 2555 มีรายละเอียดปริมาณการใช้งาน ดังนี้
- � SMS � จำนวน �104 �ล้านครั้ง โตขึ้น 17 % จากปี 2554- � MMS �จำนวน � 1.5 �ล้านครั้ง �เท่ากับปี 2554�- � Social Network (อาทิผ่าน Application BB,Facebook,LINE,What s App รวมถึงการใช้งานผ่าน website บนมือถือ) โตขึ้น 2 เท่าจากช่วงเวลาปกติ โดยรูปแบบการใช้งานนั้นลูกค้าหลายท่านนิยมส่งความสุขผ่านทุกๆ ช่องทางทั้ง SMS,MMS และSocial Network Application ต่างๆบนมือถือ เนื่องจากแต่ละช่องทางจะให้อารมณ์ และความรู้สึกที่เข้าถึงแต่ละกลุ่มตาม Lifedesign ที่แตกต่างกันรวมไปถึงด้วยความพร้อมของ Smart Device และเครือข่ายของเอไอเอสจึงพบว่า SMS ก็ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องอย่างที่คาดการณ์ไว้ส่วน MMS นั้นมีสถิติการส่งเท่ากับปี 2554 ที่ผ่านมา สาเหตุเพราะเป็นกลุ่มที่ใช้งาน Social Network�จึงทำให้การอวยพรผ่าน Social Network ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง ระหว่าง 23.00 น. ของคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 01.00 น.ของคืนวันที่ 1 มกราคม 2555 นั้นมีอัตราการส่ง�SMS สูงสุดถึง 26 ล้านข้อความ และการใช้งาน Social Network เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับชั่วโมงก่อนหน้าโดยการส่งความสุขเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดจากการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ของทีมงานวิศวกรและทีมงาน IT จึงทำให้ลูกค้าเอไอเอสทุกท่านสามารถส่งความสุข และอวยพรปีใหม่รับปีมังกรกันได้ในแบบที่ตัวเองต้องการอย่างไร้ข้อจำกัด
สถิติการส่ง SMS, MMS อวยพรปีใหม่ของเครือข่าย AIS�

- ช่วงเวลาปกติมีปริมาณการส่ง MMS โดยเฉลี่ยอยู่ที่� 3� แสน ข้อความ /วัน
- ช่วงเวลาปกติมีปริมาณการส่ง SMS โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 .5� ล้านข้อความ /วัน
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554)

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม