Sunday, March 4, 2012

โนเกีย จัดเวิร์คช็อปพัฒนาแอพพลิเคชั่น Nokia N8

โนเกียจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้ทดลองสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นสำหรับ Nokia N8 และสมาร์ทโฟนของโนเกียในอนาคต โดยนักพัฒนากว่า 70 คนได้เข้าร่วมเวิร์คช็อป เมื่อเร็วๆ นี้ Valerie Tai (คนซ้าย) – Senior Technology Expert, Forum Nokia & Developer Community Eileen Khoo (คนขวา) – Senior Technology Expert, Forum Nokia & Developer Community มร.ชูมิท คาพูร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โนเกียเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์และแอพพลิเคชั่นให้สอดคล้องกับความสนใจของคนในประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สร้างระบบนิเวศน์ของโลกสื่อสาร (Ecosystem) และส่งเสริมนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นชาวไทย จึงจัดเวิร์คช็อปเพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาชาวไทยได้ทดลองสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของโนเกีย การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนาจะทำให้โนเกียสามารถสร้างสรรค์และสนับสนุนการสร้างสรรค์บริการและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องการได้เป็นอย่างดี” กิจกรรมเวิร์คช็อปดังกล่าวจัดขึ้นในหัวข้อ Qt & Net Run-Time [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม